Faktury

Każdemu Klientowi, który dokonuje zakupów w sklepie wystawiamy fakturę VAT. Dokument ten jest potwierdzeniem nabycia towarów, a także podstawą wszelkich zgłoszeń w ramach rękojmii i reklamacji.
Płatności można dokonać na podstawie faktury sprzedaży wystawionej w polskich złotych wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury powiększonego o 1,5% lub w EURO.