Forma płatności

Płatności można dokonać tylko przelewem bankowym przed wysłaniem towaru. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. W celu przyśpieszenia tej procedury można nadesłać potwierdzenie wpłaty faksem na numer (022) 868 09 72 W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt.

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen.