Normy Tempex

Cała gama ubrań ochronnych i akcesoriów firmy Tempex testowana jest zgodnie z normami europejskimi w Instytucie Badawczym w Hohenstein.

Ubrania do mroźni i chłodni spełniają normę PN-EN 342


Buty ochronne testowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 20344 i PN-EN ISO 20345


Rękawice ochronne spełniają normę PN-EN 511


• Kaski ochronne wykonane są zgodnie z normą PN-EN 397