Potwierdzanie zamówień

Przyjęcie każdego zamówienia jest potwierdzane mailem, wysyłanym na adres podanej przez zamawiającego skrzynki pocztowej. W przypadku konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia podanych w zamówieniu informacji, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail niezwłocznie od daty złożenia zamówienia.